PRO VLASTNÍKY

PRO REALITKY

KONTAKT
Najděte si u nás bydlení! NEMÁTE KDE HLAVU SLOŽIT? NAJDĚTE SI U NÁS PRIVÁT!

Zprostředkování pronájmů a ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto webu a provozovatelem webu studentskebydleni.cz jsem já jako jediná zde pracující osoba (OSVČ) – Mgr. Pavel Ticháček, IČO: 12123404, se sídlem K. Světlé 3, Opava, telefon: +420 602 227 407, e-mail: pro zájemce (studenty, pracující,….) je to honza.tichacek@studentskebydleni.cz , pro majitele pavel.tichacek@studentskebydleni.cz – nicméně se může kdokoli ozvat na kterýkoliv mail.

Nezpracovávám „ v klasickem slova smyslu“ data majitelů bytů ani data zájemců o bydlení – proto, že jich mnoho nepotřebuji ke své práci. Pouze komunikuji s oběma stranami (zájemce x majitel), zařizuji prohlídku v konkrétní nemovitosti a zprostředkované prohlídky si zaznačuji pro eventuální reklamaci apod. Používám osobní údaje zájemcům o bydlení a také majitelů, kteří nabízejí své nemovitosti k pronájmu – tedy těch, kteří poskytli své údaje – v souladu se zákonem č. 101/2000 sb. a nařízením Evropského parlamentu 2016/679 o GDPR.

Aby moje zprostředkování ubytování mohlo dobře fungovat, musím sice v malém rozsahu ale přesto použít některé Vaše osobní údaje.

Vaše osobní údaje si zapisuji pro následující účely: 

 • Zařízení prohlídky nemovitosti, zajištění dlouhodobého ubytování v nemovitosti a řešení případných reklamací, vrácení provize.... 

  Abych Vám mohl zařídit prohlídku nemovitosti a při zájmu obou stran ( majitel x zájemce) i bydlení a zajistit efektivní vyřešení Vašich případných požadavků a reklamací, musím si zapsat Vaše jméno a příjmení (abych věděl, komu zařizuji bydlení), e-mail a telefonní číslo (abychom mohli společně spolu domlouvat prohlídku), typ bydlení ...2+1, 1+1,...abych věděl, zda Vám mám zařizovat prohlídku bytu, pokoje, či místa v pokoj….), zda jste student či pracující (někteří majitelé chtějí pouze studenty, jiní pracující...) a u majitelů ještě adresu nabízeného bytu (aby zájemci věděli – kam přijít na prohlídku).

  Právním důvodem tohoto zpracování je plnění žádosti o prohlídku, tedy mailu, ve kterém se na mne ohledně ubytování obracíte. Bez těchto zadaných údajů by nebylo možno domlouvat prohlídku nemovitosti. Uvedené nerozsáhlé osobní údaje za tímto účelem u zájemců ponechávám po dobu 1 roku, pak jsou vymazány, u majitelů kontakty s inzeráty ponechávám u opakujících se spoluprací po celou jejich dobu a po posledním roce spolupráce ponechávám po dobu 10 let (pro možnost spolupráce opakované po delší odmlce, která u studentských bytů bývá často každoročně opakovaná). Poté také kontakty ve stejném režimu odstraním. Vzhledem na vztahový smluvní charakter mezi provozovatelem webu studentskebydleni.cz a inzerenta (či zájemce o bydlení) jde o zcela dobrovolné poskytnutí jejich osobních údajů.

  Prohlašuji, že osobní údaje jsou řádně zabezpečeny.

  Neposílám pravidelné nabídky ani reklamy (neobtěžuji nabídkami bydlení) – pouze zájemcům, kteří se osobně a záměrně zaregistrují k účelu posílání nových možností ubytování na konkrétní k tomu určené záložce webu „Registrace“, jsou nové nabídky pouze jim posílány. Právním důvodem tohoto zaslání je Váš souhlas pouze pro záměrně registrované osoby, který nám poskytujete při vyplnění registračního formuláře pro zasílání nových nabídek bydlení a který můžete kdykoli odvolat v každém takto námi posílaném mailu, či se sami v tomto mailu z registrace vymazat.

 • Pro lepší kvalitu mých služeb spolupracuji s jedinou další osobou – té však kontakty „mých“ majitelů nemovitostí a „mých“ zájemců o tyto nemovitosti neposkytuji ….., paní na mém webu studentskebydleni.cz vyvěšuje „své inzeráty“, které si zprostředkovává sama (i když kontaktní osobou jsem já = Pavel Ticháček)…. a tudíž, aby zájemcům mohla prohlídku zajistit, musí se to dozvědět… a to tak, že jí jsou zasílány kontakty pouze zájemců o její inzeráty = tedy mail , který byl zaslán na honza.tichacek@studentskebydleni.cz a který se týká jen její inzerce je jí přeposlán . Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti s tím, že jde o „její inzeráty“ a tudíž prohlídku si bude zájemce domlouvat s ní a informace jsou jí poskytnuty pouze v nezbytném rozsahu. Nikomu dalšímu osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu jsme nikdy neposkytovali a neposkytujeme, dodržujeme zásady ochrany soukromí a ochrany osobních údajů – ať již z hlediska právního, etického, morálního či logického. Údaje se má dozvědět pouze ten, kterého se to týká a nikdo jiný. Výše uvedené řádky se týkají zprostředkování bydlení ve městech Opava a Brno. Ostatní města mají následující režim – majitelé si sami vyplní a zadají inzerát, já zkontroluji zákonnost inzerátu a odsouhlasím. Inzerát je viditelný s těmi daty, které si majitelé sami vyplnili. Pokud majitelé nezažádají o odstranění inzerátu, po cca půl roce – k pololetí a konci každého kalendářního roku je odstraním. Inzerující a zájemce o bydlení má právo na přístup, opravu či výmaz, omezení zpracování, přenositelnost či námitku proti zpracování konkrétních osobních údajů. Na základě reakce na vyvěšené inzeráty zájemce o bydlení obsahem svého mailu poskytuje souhlas se zařizováním prohlídek či jiných konkrétních úkolů či dotazů v jeho mailu.

  V případě potřeby se může majitel nemovitosti či zájemce o bydlení obrátit na provozovatele webu (viz výše), nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů – web www.uoou.cz