PRO VLASTNÍKY

PRO REALITKY

KONTAKT
Najděte si u nás bydlení! NEMÁTE KDE HLAVU SLOŽIT? NAJDĚTE SI U NÁS PRIVÁT!

Naše realitní kancelář se specializuje na pronájem nemovitostí studentům, ale mimo to občasně také pracujícím a rodinám. Mimo zprostředkování pronájmu nemovitostí přímo od vlastníků nabízíme spolupráci také realitním kancelářím - kdekoliv MIMO Brno a Opavu. Jsme přesvědčeni, že tato spolupráce může být výhodná pro obě strany, a to (nejen) z těchto důvodů:

  • vedeme databázi zájemců o ubytování ze strany studentů. Na základě této databáze jsme schopni oslovit značné množství studentů v poměrně krátkém čase
  • aktuální nabídky jsou uveřejněny na www.studentskebydleni.cz v sekci Nabídka privátů, která je navštěvována převážně specifickými uživateli – zájemci o pronájem nemovitosti v daném městě. Např. pro Brno tuto sekci shlédne týdně až 1300 individuálních návštěvníků
  • v rámci více než 16 let fungování jakožto zprostředkovatel mezi vlastníky nemovitostí a studenty jsme nabyli zkušenosti, které z nás činí ideální partnery pro jednání s těmito skupinami osob

1. Studentská Realitní je skutečně velmi nakloněna spolupráci s ostatními realitními kancelářemi, která může spočívat například v:

  • jednorázové inzerci realitní kanceláře na stránkách www.studentskebydleni.cz (v sekci Nabídka privátů)
  • dlouhodobé inzerci realitní kanceláře na stránkách www.studentskebydleni.cz (v sekci Nabídka privátů)
  • jednorázové spolupráci realitní kanceláře s 1. Studentskou Realitní při pronájmu konkrétní nemovitosti studentům (např. 1. Studentská Realitní bude spolupracující realitní kanceláři poskytovat vlastní zájemce o pronájem nemovitosti z řad studentů)
  • dlouhodobé spolupráci realitní kanceláře s 1. Studentskou Realitní při pronájmu nemovitostí studentům (např. 1. Studentská Realitní bude spolupracující realitní kanceláři poskytovat vlastní zájemce o pronájem nemovitosti z řad studentů).
    Dokážeme si ovšem představit i další formy spolupráce mezi 1. Studentskou Realitní a ostatními realitními kancelářemi

Vzhledem k různorodosti těchto možných forem preferujeme individuální sjednávání podmínek spolupráce. Máte-li tedy o spolupráci s 1. Studentskou Realitní zájem, kontaktujte nás a bezpochyby najdeme řešení prospěšné pro obě strany.